Ái Khanh! Trẫm Thất Tình Rồi!

Completed
0
Your Rating
Tác giả
Lượt đọc
0

Edit: Bim Pà Pà                               

Thể loại: Đam mĩ cổ trang, Hoàng đế công, thừa thướng thụ, Hình thức đối thoại nhẹ nhàng.

Hoàng thượng: " Ái khanh, trẫm bị thất tình rồi " 

Thừa tướng: " Bệ hạ, xin ngài nghĩ thoáng một chút "         

xem thêm
0 bình luận
Theo dõi