Bạo Kiều Cùng Bệnh Mỹ Nhân

OnGoing
0
Your Rating
Tác giả
Lượt đọc
20

Tình trạng bản gốc: hoàn thành (gồm 93 chương chính văn + 5 chương phiên ngoại.)

Công tử Yến Hành Dục của phủ Thừa tướng một thân bệnh tật, kinh tài tuyệt diễm, là một người ốm yếu bị liệt một lòng hướng Phật, nhẫn nhục chịu đựng. Ở kinh đô, người người chê y yếu đuối vô năng.

Tại kinh đô có Thất hoàng tử tính tình ác liệt, sát phạt quyết đoán, giá trị vũ lực cực cao. Nhưng lại chậm trễ việc học, bị các huynh đệ khác trào phúng hắn là một cái bao cỏ ngực không vết mực*.

*Ngực không viết mực: là người ít học, học hành ít, văn hóa thấp.

Trong một lần âm kém dương sai, hai người trao đổi thân thể với nhau.

__________o0o__________

Kinh thành gần đây có nhiều chuyện lạ, tỷ như học tra Thất hoàng tử không nghề nghiệp, không học vấn tại một lần kiểm tra luận sách, vừa lên tiếng, bệ hạ liền tán thưởng không thôi.

Lại tỷ như, ma ốm bị liệt của phủ Thừa tướng thế nhưng ở trên đường lại đá kẻ khinh nhục y bay ra thật xa, hộc máu ba thước, mọi người kinh hô y thuật bấy giờ đã có kì tích.

xem thêm
0 bình luận
Theo dõi