Đổ Thạch Sư

Completed
0
Your Rating
Tác giả
Lượt đọc
17

Bạch Tử Thạch từ thuở nhỏ đã coi phỉ thúy như có gì đó 

Nhân duyên đã tới, Tới một vùng đất tương đương với trình độ của địa cầu.

ở đây không có phụ nữ chỉ toàn nam nhân.

Người thú bảo vệ gia đình, cũng dựa vào sự tiến hóa,

Năng lượng lớn nhất là Thạch Phỉ Thúy

Điều này khiến cho Bác Nhã đại lục sinh ra một loại chức nghiệp tôn quý — đổ thạch sư !

xem thêm
0 bình luận
Theo dõi