Đời Này Nguyện Cùng Quân

Completed
0
Your Rating
Tác giả
Lượt đọc
8

VĂN ÁN:

Đã là người của Thất Tuyệt Môn thì phải tuyệt thất tình, tuyệt lục dục, tuyệt nghĩa khí, tuyệt đạo nghĩa.

Sau khi gặp gỡ người nọ, y cuối cùng cũng hiểu, tại sao Thất Tuyệt Môn lại lập ra luật lệ như vậy.

Thế nhưng trên cõi đời này, nào có mấy ai đoạn tuyệt được hết thảy chữ tình?

Vai chính: Lý Tố Khanh, Dạ Chấp

xem thêm
0 bình luận
Theo dõi