Huyễn Phượng Khúc

Completed
0
Your Rating
Tác giả
Lượt đọc
3

Một lần nữa được sống lại, Là họa hay phúc thì chẳng ai giám chắc.
Nếu là hạnh phúc vì cớ sao lại cứ lao vào chém giết, Vì hắn không ngại sự dày vò, Tâm lực héo mòn.
Nếu là họa ,
Thì cớ làm sao được sống lại mà gặp lại được hắn.
Người thật sự yêu chính bản thân hắn.
Huyễn Phược Khúc,
Hát lên loạn cã nhân gian, Làm nẫy lên những ngọn sóng cao vút.

xem thêm
0 bình luận
Theo dõi