Không Mừng

OnGoing
0
Your Rating
Tác giả
Lượt đọc
22

Bạn đang đọc truyện Không Mừng của tác giả Thuận Tụng Thương Kỳ. Chia tay rồi, người kia mới nhớ tới sinh nhật của tôi.

Cuộc đời này của Thi Mân, bao nhiêu vô tình và xa cách, đều dùng hết trên người chàng học trò đã kiên trì theo đổi mình hơn năm trời.

Cuộc đời này của Phương Mân, bao nhiêu nhiệt tình và kiên nhẫn, đều dâng hiến cho người thầy chưa từng một lần nói tiếng yêu cậu.

Sau bảy năm bên nhau, họ rồi cũng chia tay.

xem thêm
0 bình luận
Theo dõi