Nam Thần! Nam Thần, Anh Làm Rớt Một Bạn Trai Kìa!

OnGoing
0
Your Rating
Tác giả
Lượt đọc
7

▪︎ Văn án:

Nam thần ~

Nam thần ~

Anh có cần một bạn trai không ~

Loại này vừa có trình độ đại học, lại còn đặc biệt giỏi ăn ~

Nam thần, nam thần ~

Mau quay đầu lại đi ~

Anh vừa làm rớt một bạn trai này ~ không chỉ có trình độ đại học ~ đặc biệt còn giỏi ăn ~ lại còn biết quỷ súc nha ~

▪︎ Lôi điểm: thụ thích giả gái, công có thể giả giọng nữ. Theo một mức độ nào đó mà nói, đây là một bộ truyện xưa vừa có khả năng làm gay, vừa ép buộc làm bách hợp (?).

▪︎ Thụ: UP chủ của B trạm, si hán, thích mặc nữ trang, ngũ âm không đầy đủ, hệ hoa.

▪︎ Công: UP chủ của B trạm phiên xướng cả giọng nam lẫn giọng nữ, thanh âm có thể làm lỗ tai người nghe mang thai, nam thần, đóa hoa cao lãnh.

xem thêm
0 bình luận
Theo dõi