HOÀN

Nghỉ Lại Dưới Tàng Cây

Completed
0
Your Rating
Tác giả
Lượt đọc
50

Bạn đang đọc truyện Nghỉ Lại Dưới Tàng Cây của tác giả Sơ Hòa. Hôm ấy, Bách Doãn và Tiêu Hủ lăn lăn giường với nhau. Sau đó Bách Doãn hỏi Tiêu Hủ, phải anh ta cố ý hay không.

Tiêu Hủ cảm thấy chuyện đó không xấu, mình thích người ta, người ta lại không phản đối, thuận thế mà đến thôi.

Làm trước yêu sau, thời điểm phát sinh sự cố thụ 28 tuổi, công 20 tuổi, thụ là một thiếu gia kiêu căng, công là người yêu chính trực, tính tình trầm ổn, là người duy nhất quản được thụ.

xem thêm
0 bình luận
Theo dõi