Ngưu Đầu Mã Diện

OnGoing
0
Your Rating
Tác giả
Lượt đọc
19

Tên truyện: Ngưu Đầu Mã Diện

Tác giả: Buổi Sáng Ăn Hủ Tiếu No Rồi

Thể loại: Đam mỹ, thần thoại, âm tào địa phủ

Nhân vật: Ngưu Đầu x Mã Diện

Văn án:

Tương truyền, con người sau khi chết thì được Ngưu Đầu Mã Diện, nhị vị tướng quân cai quản cõi âm linh Ngạ Quỷ dẫn theo hồn phách đến u minh, trải qua bảy cửa ải: Quỷ Môn Quan, Đường Hoàng Tuyền, Vong Xuyên Hà, Tam Sinh Thạch, Vọng Hương Đài, Canh Mạnh Bà, Cầu Nại Hà. Thành công đầu thai chuyển sinh.

[•]  Có vài vấn đề mình muốn nói là như thế này: Thứ nhất "Ngưu Đầu Mã Diện" là nhân vật theo quan niệm Phật Giáo, mọi người có thể tin hoặc không, và hơn hết chúng ta đều chưa bao giờ chết nên không biết được những chuyện xảy ra ở cõi u minh, tất cả những tư liệu mình tham khảo được đều từ Wikipedia, Google... Nó có thể không chính xác 100%, chắc chắn rồi, mình chỉ dựa theo truyền thuyết về nhị vị tướng quân này mà viết, còn tình tiết trong truyện hoàn toàn là do mình tưởng tượng ra rồi tạo dựng thành một mạch truyện. Mình không hi vọng sẽ xảy ra tranh cãi ở đây bởi vì không có ai chắc chắn về âm tào địa phủ cả, nếu bạn tự tin rằng mình đã một lần chết rồi sống lại, trải qua nơi đó rồi thì bạn cứ vào đây mạnh dạn nêu lên tiếng nói của mình, còn nếu không thì thôi, mọi người đọc truyện trong hòa bình với nhau, cũng là ủng hộ mình. Sau cùng thì chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

xem thêm
0 bình luận
Theo dõi