Nhiễu Giường Làm Trúc Mã

OnGoing
0
Your Rating
Tác giả
Lượt đọc
2

Bạn đang đọc truyện Nhiễu Giường Làm Trúc Mã của tác giả Mộc Dung Nhị Cẩu. Tên trúc mã không đội trời chung nhất quyết bắt ta kết hôn với hắn.

Thẩm Trúc, vị tướng quân dưới trướng tiên đế, nhằm tránh việc dính líu tới hôn nhân chính trị liền công bố mình là đoạn tụ, thậm chí vì chứng thực tuyến bố kia, hắn ở Giang Nam một đêm bao năm tiểu sinh bạch mỹ.

Lý Giác - bạn từ thuở nhỏ và cũng là đối thủ không đợi trời chung của Thâm Trúc, cũng vì lý do trên mà công bố mình là đoạn tụ, nhưng cách chứng thực của hắn chính ầm ầm hướng Thẩm Trúc mà cầu hôn!

Thẩm Trúc: Ta, ta là giả đoạn tụ.

Lý Giác: Không có chuyện gì, ta là thật.

Từ hai đứa nhỏ vô tư đến nhìn thấy nhau liền ghét, cuối cùng duyên phận lại là cùng chung chăn gối,cùng nhau hợp táng.

xem thêm
0 bình luận
Theo dõi