Trộm Mộ Đạo Ra Cái Kim Cửu Gia

Completed
0
Your Rating
Lượt đọc
2

Thể loại: võng du, trung đoản, ngọt
Editor: Hà Tuyết Linh

[ thế giới ][“Nhất thế kiêu hùng” Hướng “Anh hùng cửu gia” Cầu hôn ]:

“Ta đánh cắp đạo bút trang bị, ngươi đánh cắp tâm ta.

Cũng không thể được, phải lưu lại một chút cho ta, tâm của ta.”

– tin tức này vừa ra, kênh [ thế giới ] ước chừng im lặng 3 giây, sau đó hoàn toàn bạo phát.

[ thế giới ][ tam thúc hầu tử lao theo chuối ]: Ách a a a! Kiêu hùng đại thần!

[ Ngô tà Long Miêu ở trên đùi ta]: Ta hoa mắt? Ta si ngốc ngây người? Thần tượng thế nhưng cầu hôn!!

[ Phan tử đại thần nhìn qua ]: Đại thần a! Mang ta đánh bóng đi!

[ A Ninh phẫn nộ Mẫu Dạ Xoa ]: Chuối huynh, ngươi đừng có biểu tình như đàn bà! Lão nương mau ói ra!

[ tam thúc hầu tử lao theo chuối ]: Mẫu Dạ Xoa tránh ra! Ta muốn xin đại thần đánh bóng cho ta!

[ lão ngứa Tiểu Hoàng điểu ven đường]: Thật mất mặt a! Mọi người lại đây xem!

………………

Kim Tại Trung sau khi đi ra ngoài mua một túi đồ ăn vặt trở lại ký túc xá, vừa mở chai Côca, liền phát hiện kênh [ thế giới ] không biết từ khi nào loạn thành một đoàn…… Vừa thấy người khác nói chuyện phiếm,OMG, mau rớt tròng mắt…… Ta anh hùng cửu gia lý nào có thể a……

xem thêm
0 bình luận
Theo dõi