Vong Xuyên

Completed
0
Your Rating
Tác giả
Lượt đọc
8

Hắn sống ở đưới chân cầu đưa đò hằng ngày,
Hằng ngày nhìn người kia tìm kiếm, bị tổn thương.
Người tìm đủ mọi phương kế để cố lẫn tránh 
Người thì lại bất chấp tất cã để được gần gủi;
Còn hắn thì cứ lặng lẽ ngồi đợi dưới chân cầu,
Luôn theo dỏi, Luôn luôn suy nghĩ.
Mấy ngàn năm chuyển kiếp luôn hồi,
Quá khứ lầm lỗi để hôm nay phải rơi lệ.

xem thêm
0 bình luận
Theo dõi