HOÀN

Xuyên Thành Omega Bị Bảy Alpha Từ Hôn

Canceled
0
Your Rating
Tác giả
Lượt đọc
22

Hà Hoan xuyên qua, không hiểu sao lại xuyển đến thế giới ABO, mà hắn lại thành Omega. Còn thảm hại hơn chính là một Omega bị người ta từ hôn tận bảy lần.

Khó tin thật sự!

Hà Hoan cảm giác thật khó hiểu, lẽ nào chỉ vì người này cơ thể không có mùi thơm nên phải bị từ hôn???

Làm một cây hoa hợp hoan thành tinh, muốn tin tức tố nào thì ta đều có tất cả.

Sau đó, tất cả các vị Alpha lúc trước hối hôn đều quỳ xuống cầu xin quay lại.

Tài phiệt: "Bảo bối, lại cho anh một cơ hội nữa, anh có thể giải tán nhóm tình nhân của anh."

Quý tộc: "Chỉ cần cùng anh kết hôn là có thể chia sẻ tước vị của anh, em động tâm không?"

Tướng quân: "Thích tinh cầu nào, anh sẽ đánh hạ nó cho em."

xem thêm
0 bình luận
Theo dõi