Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay

Completed
0
Your Rating
Tác giả
Lượt đọc
1

Văn án:

Một khi Giang Lâm xuyên vào sách, trở thành một tiểu pháo hôi bi thảm.

Pháo hôi này ỷ mình xinh đẹp, hễ thấy người đàn ông nào trong kinh thành có chút tuấn tú đều dụ dỗ.

Là tên công tử bột nổi tiếng trong kinh thành, là sự tồn tại bị người người khinh bỉ.

Chỉ có Giang Lâm xuyên vào người tiểu pháo hôi này mới biết được cậu đã trải qua thế nào.

Cha cậu không thương, mẹ ruột cậu chết sớm, mẹ kế thì khắt khe.

Trong nhà còn có hai cậu em kế và một cô em nữ chính “đẹp người đẹp nết”.

Cậu em thứ nhất cướp mất vị trí thư đồng cho Thái tử, cậu em thứ hai cướp mất tư cách trở thành ấm sinh (*) ở Quốc Tử Giám, cuối cùng cậu còn bị cô em nữ chính gài bẫy gả cho một người đàn ông sắp chết để xung hỉ.

Dù ai xem cũng cảm thấy Giang Lâm cầm phải kịch bản chết.

Thế là…

Giang Lâm đoạt cơ hội, lập công lớn trước nữ chính, thành công cướp lại vị trí thế tử Hầu phủ từ tay hai cậu em kế.

Giang Lâm giải quyết nạn đói thành công, vang danh thiên hạ, được phong hầu tiến tước, nở mày nở mặt không thôi.

Còn về người sắp chết mà Giang Lâm gả cho, không chỉ chân khỏe độc giải hết, mà còn trở thành tướng quân chiến thần – người nghe đến tên đã sợ vỡ mật.

Công là tướng quân phúc hắc muộn tao x Thụ nhanh mồm nhanh miệng biết đánh nhau

xem thêm
0 bình luận
Theo dõi